TÈCNIQUES DE FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ

Comptem amb tots els recursos necessaris per a una recuperació ràpida i consistent.

Aquí fem un breu resum de les tècniques utilitzades en els serveis prestats a la nostra clínica de fisioteràpia i rehabilitació. Fem esment que aquí només descrivim les tècniques per separat i que aquestes NO tenen cap sentit de forma aïllada, sense tenir un enfocament basat en les necessitats i context de la persona.

Un cop haguem finalitzat amb la valoració traçarem un pla conjunt escollint, entre totes les eines i tècniques, les més eficients i que millor s’adaptin a tu per arribar als objectius plantejats. MAI una tècnica aïllada ens oferirà uns resultats òptims i que s’allarguin en el temps. 

Educació

La considerem un dels nostres pilars fonamentals ja que és una de les poques tècniques que ha d’estar en el 100% dels nostres tractaments. Educar per a nosaltres significa comunicar i empoderar el pacient, perquè sàpiga; que és el que l’espera en el seu procés de recuperació, que opcions alternatives té en cada moment, que fer en casos de recaiguda, com gestionar les càrregues del dia a dia… en resum, li ensenyem a ser el millor especialista en la seva lesió.

Fisioterapeuta xerrant amb pacient al centre de fisioteràpia al palmell
Fisioterapeuta realitzant fisioteràpia manual

Teràpia Manual

És el nostre vaixell estendard, maniobres específiques per al tractament del dolor i altres símptomes de disfunció neuro-músculoesquelètica, que es caracteritzen per ser aplicades manualment. Tenen com a principals objectius: Recuperar el moviment quan les articulacions presenten una restricció en el mateix. Alleujar el dolor que tingui una relació amb el teixit ja sigui aquest articular, connectiu, visceral, muscular i neural. De forma immediata millorar la funcionalitat de l’individu a través de l’estimulació del sistema nerviós. 

Masoteràpia

És sens dubte l’eina més utilitzada diariament, moltes vegades oblidada o infravalorada, però oferint sempre bons resultats en tot l’espectre de patologia i pacients. 

Fisioterapeuta realitzant masoteràpia
Pacient i fisio en sessió de nuurodinàmia

Neurodinàmia

També anomenada mobilització neural o mobilització neuromeningea. Tracta i avalua les alteracions o trastorns del sistema nerviós perifèric mitjançant la mobilització passiva o activa, depenent de si ho realitza el fisioterapeuta o es realitza com a exercici terapèutic. Mitjançant posada en tensió i lliscaments dels nervis en tot el seu recorregut induïm una mobilització del sistema nerviós perifèric, oferint un bon recurs per alliberar els possibles atrapaments que provoquen simptomatologia i millorar la funcionalitat. És una tècnica amb un gran camp d’actuació. 

Ecografia musculoesquelètica

Des de la perspectiva de la fisioteràpia (ja que és en l’àrea mèdica on es determina el diagnòstic ecogràfic, en el nostre centre, a través del servei de medicina esportiva) és un instrument que permet un estudi dinàmic, ràpid, eficaç, innocu, en temps real i comparatiu com una extensió de l’avaluació i seguiment del cas. S’utilitza per avaluar de forma objectiva el teixit neuromusculoesquelètic, programar millor el pla de recuperació, valorar l’evolució de la lesió i validar les diferents tècniques terapèutiques de fisioteràpia millorant així l’ èxit del tractament. A més, és l’eina clau en tractaments invasius sent així en el nostre centre, sempre ecoguiats i precisos en el tractament, oferint una gran seguretat durant la seva execució. 

Fisio realitzant una ecografia per valorar la lesió
Fisioterapeuta realitzant una punció seca

Punció seca

Consisteix en la punció d’un múscul a la banda tensa situada dins dels anomenats punts gatell miofascials. Nosaltres preferim la nomenclatura de focus hiperirritable dolorós ja que existeix molta controvèrsia en l’existència del punt gatell. La punció es realitza mitjançant una agulla estèril (es pot realitzar ecoguiada) amb l’objectiu d’estimular el receptor muscular, disminuint de forma immediata el dolor que té el pacient i produint una relaxació muscular reflectint canvis en la funció motora i autonòmica. 

Electròlisi percutània musculoesquelètica

També coneguda com a tècnica EPIElectrolisi Percutània Intratisular. L‘electròlisi percutània musculoesquelètica és una tècnica de fisioteràpia invasiva que consisteix en l’aplicació ecoguiada d’un corrent galvànic a través d’una agulla de punció que produeix en el teixit tou musculoesquelètic un efecte analgèsic i un procés inflamatori local que permet la fagocitosi i la reparació del teixit afectat (Valera & Minaya, 2014). És imprescindible per seguretat i efectivitat que aquesta tècnica s’aplica amb ecògraf. Aquests efectes són profitosos en procesos tendinosos degeneratius (mal anomenades tendinitis), lesions musculars que no han tingut bona evolució, nervi, càpsula i periosti. 

Sessió d'electròlisi al taló
Sessió de neuro modulació percutània ecoguiada

Neuromodulació percutània ecoguiada

Es defineix com l’ estimulació elèctrica a través d’una agulla amb guia ecogràfica d’un nervi perifèric en algun punt del seu trajecte o d’un múscul en un punt motor amb un objectiu terapèutic. (Valera & Minaya, 2016). El corrent elèctric aplicat serà de baixa o mitjana freqüència buscant una resposta sensitiva i/o motora que ajudin a disminuir el dolor i restablir la funció. El nostre teixit diana serà el nervi i totes les alteracions en relació amb el mateix. 

Electroteràpia

Consisteix en l’aplicació de determinats estímuls físics generats per un corrent elèctric, que aconsegueix desencadenar una resposta fisiològica, que provoca un efecte terapèutic. Dins de la electroterapia, segons l’objectiu desitjat treballarem amb diferents tipus d’aplicació: Radiofreqüència, Electroestimulació, TENS… totes elles amb tres efectes comuns sobre el teixit a treballar, en el nostre cas sistema musculoesquelètic, la relaxació del teixit muscular, efecte antiinflamatori i millora de la circulació sanguínia. 

Sessió d'electroteràpia a isquiotibials
Fisio aplicant radiofreqüència al centre de fisioteràpia a mallorca

Radiofreqüència

És una tècnica de electroteràpia a la qual li dediquem un apartat especial ja que està a l’avantguarda en la fisioteràpia esportiva i traumatològica. Utilitza uns capçals que no generen calor, en aquest cas és el mateix organisme el que genera calor, amb tots els efectes fisiològics que això comporta i tots els beneficis que ens ha de proporcionar el resultat final, tant en recuperació de lesions esportives, traumatismes, patologia que cursi amb dolor agut i postoperatoris.

Kinesiotape

Són aquestes tires de colors que posa el fisioterapeuta i que estan tan de moda. Però, què és l‘embenat neuromuscular? És una cinta amb una textura i elasticitat similar a la de la pell del cos humà, que s’adapta al contorn del múscul i permet mobilitat de manera natural. El Kinesiotaping proporciona estabilitat i suport als músculs i articulacions sense restringir el rang de moviment, basant la seva acció en l‘estímul somatosensorial, alleujant el dolor i facilitant el drenatge limfàtic, gràcies a l’aixecament microscòpic de la pell. Aquest petit aixecament augmenta el drenatge dels teixits, la tensió de la zona es redueix, es descomprimeix l’espai i el dolor disminueix. Tot i que es venen per a ús particular, és recomanable que el kinesiotape el col·loqui un fisioterapeuta.

Fisioterapeuta aplicant un embenat neuromuscular
Fisio aplicant un embenat funcional al turmell

Embenat funcional o tap

És un tipus d’immobilització parcial, que es caracteritza per permetre una certa mobilitat funcional enfront de les immobilitzacions totals. S’utilitza en patologies lligamentoses, tendinoses i musculars. L’ embenat funcional té l’ avantatge d’ evitar els efectes secundaris que les immobilitzacions totals comporten. Aquest tipus de taping és molt comú entre esportistes de diferents modalitats i s’ empra tant amb finalitats terapèutiques com preventives.

Exercici Terapèutic

És la prescripció d‘un programa d’exercici físic que involucra el pacient en la tasca voluntària de realitzar una contracció muscular i/o moviment corporal amb l’objectiu d’alleujar els símptomes, millorar la funció o millorar, mantenir o frenar el deteriorament de la salut. Aquest és un dels nostres pilars fonamentals a l’hora d’abordar qualsevol pacient. 

Sessió d'exercici terapèutic al palmell
Fisioterapeuta teràpia manual mares al palmell de mallorca

MARES

Manual acommodation resistance exercises

És un sistema d’exercici en el qual, l’entrenador o fisioterapeuta, aplica la càrrega amb les seves mans oposant-se al moviment en la direcció de les fibres musculars a treballar. 

Infiltracions

Les infiltracions consisteixen en l‘administració d’una substància amb un objectiu diagnòstic o terapèutic com un antiinflamatori, un anestèsic local, àcid hialurònic, factors de creixement plaquetar… Mitjançant una injecció aplicada directament a la zona afectada. 

Sessió d'infiltracions al palmell de mallorca
envàs d'àcid hialurònic

Àcid Hialurònic

El tractament amb Àcid Hialurònic és eficaç en qualsevol estadi de la patologia articular artrosi i la seva presentació clínica l‘osteoartritis, especialment als genolls. És eficaç en pacients que utilitzen activament i regularment l’articulació afectada. El seu efecte terapèutic es deu a la viscosuplementació, un procés mitjançant el qual es restaura l’ estat fisiològic i reològic dels teixits de l’ articulació amb osteoartritis. Al nostre centre apostem per Synvisc-One dels laboratoris Sanofi.

Plasma ric en factors de creixement

PRGF® (Endoret®)

És un medicament d’ús humà que està basat en l ‘obtenció d’un preparat de proteïnes a partir de la sang del mateix pacient. Aquestes proteïnes, tenen activitat biològica per a la regeneració de teixits danyats. L’aplicació del plasma autòleg ric en factors de creixement accelera el procés de cicatrització i regeneració tissular, reduint la inflamació i dolor, el risc d’infecció o complicacions post-quirúrgiques. Té les següents aplicacions en l’ aparell locomotor: lesions musculoesquelètiques, la presentació clínica de l’ artrosi; osteoartritis, la regeneració òssia i d’altres teixits conjuntius.

Nutricionista mesurant percentatge
Evacuació del líquid de la ròtula per sinovitis

Evacuacions o Aspirats

Les Evacuacions o Aspirats consisteixen, en l’extracció d’un excés de líquid, ja sigui en una articulació o en teixit musculars. Pot ser el cas d’una sinovitis o hemartros en una articulació, l ‘ hematoma situat entre els plans musculars a causa d’un trencament muscular. L’objectiu consisteix a alleujar l’ excés de pressió, alleujar el dolor i les manifestacions inflamatòries, prevenir o recuperar la limitació funcional, accelerar l’ evolució favorable del procés i disminuir o eliminar la necessitat de tractaments més agressius o són efectes secundaris.

Antropometria (ISAK)

És una metodologia desenvolupada per la Societat Internacional per a l’Avenç de la Kinantropometria que és una organització de professionals i investigadors vinculats amb l’esport, la salut, la nutrició i l’antropologia. A partir d’uns mesuraments (plicometria, ràdios i perímetres corporals) s’obtenen els valors de percentatges de massa grassa, magra i muscular així com també el tipus de somatotip. Aquest tipus de valoracions són bons indicadors a llarg termini per obtenir una visió global i evolutiva de la situació del pacient. 

Nutricionista mesurant percentatge
HORARIOS
FISIOPLANET
  •  
  • DE Lunes A viernes de 8 a 21 h.
  • Sábados de 9 a 13 h.
  • Domingos cerrado
Contacto

En pulsar el botó d'enviament manifesta haver llegit aquesta informació: El responsable del tractament és SERVEIS FISIOTERÀPIA MALLORCA S.L. La finalitat és l'atenció a la seva sol·licitud i la millora de la qualitat, així com l'enviament de comunicacions comercials. Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s'explica en la nostra Política de privacitat.

HORARIS
FISIOPLANET
  •  
  • De dilluns a divendres de 8 a 21 h.
  • Dissabtes de 9 a 13 h.
  • Diumenges tancat
Contacte

En pulsar el botó d'enviament manifesta haver llegit aquesta informació: El responsable del tractament és SERVEIS FISIOTERÀPIA MALLORCA S.L. La finalitat és l'atenció a la seva sol·licitud i la millora de la qualitat, així com l'enviament de comunicacions comercials. Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s'explica en la nostra Política de privacitat.

Skip to content